Επιλογή Σελίδας

Σπουδαία νέα από το «School of Origin»! Οι πρώτοι 20 μαθητές ξεκίνησαν να παρακολουθούν μαθήματα Αραβικών στην «Αγία Ελένη». Η Sawsan και o Khidar, οι δάσκαλοι των μαθημάτων, ξέρουν βέβαια ότι έχουν δύσκολο έργο, αφού οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα Αραβικών το απόγευμα και παράλληλα με τις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Η προσπάθεια που καταβάλουν σύντομα θα ανταμειφθεί, αφού σύμφωνα με έρευνες, η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας συνδέεται με την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, ευνοεί την εκμάθηση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, ενώ παράλληλα επηρεάζει θετικά την ένταξη και τις σχολικές επιδόσεις.

Το «School of Origin» αποτελεί μια πρωτοβουλία της INTERSOS Hellas, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην «Αγία Ελένη» και έχουν τη διάθεση και την ικανότητα να διδάξουν τη μητρική τους γλώσσα.

Για την INTERSOS Hellas η υποστήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί μια διαρκής προτεραιότητα μένοντας σταθερά δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη.

Share This