ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

H INTERSOS Hellas έθεσε ως προτεραιότητα από την ίδρυση της, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών ενώ παράλληλα εργάζεται για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της ομαλής ένταξης των νέων μελών στις τοπικές κοινότητες.

 

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Η INTERSOS Hellas, για να υποστηρίξει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ωφελούμενων, ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασίας το οποίο υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη με στόχο να εξοικειωθούν με την ελληνική αγορά εργασίας και να ξεκινήσουν το επαγγελματικό τους ταξίδι στην Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και με μια σταθερή βάση για περαιτέρω εξέλιξη.

Μέσα από την πορεία του πιλοτικού προγράμματος, οι ωφελούμενοι αποκτούνε όλα τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων εργασίας, στοχεύοντας σε επαγγέλματα προσωπικού ενδιαφέροντος και συνταιριάζοντας τα σύμφωνα με το προσωπικό τους προφίλ.

80: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

300: Ώρες συνεδρίας

 

Μη τυπική εκπαίδευση

Βασική προτεραιότητα της INTERSOS Hellas στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει η προώθηση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Η INTERSOS Hellas υποστηρίζει συστηματικά μαθητές με προσφυγικό υπόβαθρο και τις οικογένειες τους  με στόχο την παροχή ουσιαστικής πρόσβασης στο  εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και την παροχή σε συνεργασία με τους εταίρους της, μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες.

 Ειδικότερα, σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων Ηπείρου λειτουργεί ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στην Αγία Ελένη, ενώ σε συνεργασία με το Second Tree, η INTERSOS Hellas προήγαγε μαθήματα αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

 

321 παιδιά έχουν εγγραφεί επιτυχώς στο σχολείο

809 άτομα ενημερώθηκαν και απευθύνθηκαν σε μαθήματα ελληνικής και αγγλικής

Μαθήματα Ελληνικών

Μαθήματα Ελληνικών

Για χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας αποτελεί επείγουσα ανάγκη. Η γλώσσα είναι το πρώτο βήμα προς μια ουσιαστική ένταξη και μια δεξιότητα ζωής που επιτρέπει την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία. Επιτρέπει στους ανθρώπους...

Πρόγραμμα Ένταξης Μικρής Κλίμακας

Πρόγραμμα Ένταξης Μικρής Κλίμακας

Πρόγραμμα Έντακης Μικρής Κλίμακας Η INTERSOS Hellas, σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα που βασίζεται στον συνδυασμό γλωσσικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το πρόγραμμα ...

COMMUNITY BASED ORGANIZATION PROJECT – CBO

COMMUNITY BASED ORGANIZATION PROJECT – CBO

Η INTERSOS Hellas έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση των μηχανισμών αντίδρασης της κοινωνίας των πολιτών, υποστηρίζοντας πάνω από 25 προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τοπικούς οργανισμούς, με στόχο την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ και της ομαλής ένταξης των...

Share This