ΕΝΤΑΞΗ

H INTERSOS Hellas έθεσε ως προτεραιότητα από την ίδρυση της, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών ενώ παράλληλα εργάζεται για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της ομαλής ένταξης των νέων μελών στις τοπικές κοινότητες.

HELIOS

HELIOS

HELIOS - Υποστήριξη Ένταξης στην Ελλάδα για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Από το 2019, η INTERSOS Hellas είναι ενεργός εταίρος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) στα πλαίσια του προγράμματος HELIOS (Υποστήριξη Ένταξης στην Ελλάδα για Δικαιούχους Διεθνούς...

Share This