Επιλογή Σελίδας

Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Η INTERSOS Hellas εντόπισε την ανάγκη δημιουργίας ενός τμήματος ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση  των αυξανόμενων αναγκών που εντοπίστηκαν στους ωφελούμενους και προήρθε κυρίως από: α) τη γενική αύξηση του πληθυσμού β) την αύξηση του αριθμού των ατόμων με ζητήματα ψυχικής υγείας, και γ) τη διακοπή των δραστηριοτήτων από άλλες ΜΚΟ και φορείς .Η INTERSOS Hellas κατάφερε να υποστηρίξει αυτές τις ανάγκες μέσω: ενός καλά δομημένου συστήματος ελέγχου και εκτίμησης ψυχικής υγείας, παροχής εξατομικευμένων / οικογενειακών παρεμβάσεων και δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου παραπομπής με τις υπάρχουσες εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

 

Για την INTERSOS Hellas, βασική προτεραιότητα παραμένει   1) η παραπομπή  ψυχιατρικών περιστατικών στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας  και 2) η εξασφάλιση ουσιαστικής πρόσβασης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στις υπάρχουσες υπηρεσίες των δημόσιων φορέων.

Επίσης, η INTERSOS Hellas, εργάζεται για την καθιέρωση στενότερων σχέσεων συνεργασίας  με τις δημόσιες υπηρεσίες  παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (νοσοκομεία και κέντρα ψυχικής υγείας). Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία μηχανισμών και διαδικασιών παραπομπής μεταξύ της INTERSOS Hellas και των ανάλογων δημόσιων δομών ψυχικής υγείας.

Σχετικά δεδομένα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

 Ιανουάριος 2018 έως Ιουνίου 2019

υποστηρικτικές συνεδρίες

πρώτες αξιολογήσεις

παραπομπές για ψυχιατρική υποστήριξη

Share This