Διαχείριση Προγράμματος Φιλοξενίας

Η INTERSOS Hellas διαχειρίζεται περισσότερα από 1.650 καταλύματα, παρέχοντας στους ωφελούμενους  μια σειρά  υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την αποκατάσταση της αυτονομίαςτους, την προσαρμογή και την εξοικείωση με το νέο περιβάλλον, τους φορείς παροχής υπηρεσιών και την κοινότητα φιλοξενίας.

Πρόγραμμα Στέγασης 

Η INTERSOS Hellas διαχειρίζεται περισσότερα από 1.683 θέσεις φιλοξενίας  στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.  Βασική προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης τόσο για τα άτομα όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους, αλλά και η προετοιμασία των ωφελούμενων να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία και να μεταβούν σε ένα καθεστώς ανεξάρτητης διαβίωσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, η INTERSOS Hellas παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες διαχείρισης περιπτώσεων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (οργανωμένη άμεσα ή υποστηρικτική πρόσβαση) και παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες με επίκεντρο την πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης και άλλα μέσα αυτονόμησης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται καθημερινά από την ομάδα διαχείρισης, η οποία μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, διασφαλίζει ότι οι ωφελούμενοι διαμένουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος, ενώ παράλληλα η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων γίνεται με γνώμονα τη μετάβαση τους σε ένα καθεστώς ανεξάρτητης διαβίωσης. 

 

Δομή φιλοξενίας «Αγία Ελένη»

Η INTERSOS Hellas υποστηρίζει τη διαχείριση του συνολικού χώρου συντονίζοντας όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στη δομή.

Η INTERSOS Hellas παρέχει επίσης  επαρκής, έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου και του συντονισμού των υπηρεσιών και της αναγκαίας συντήρησης της υποδομής των εγκαταστάσεων και της διασφάλισης των ιστορικών χαρακτηριστικών των κτιρίων, έτσι ώστε να καταστεί μελλοντικά λειτουργική, αλλά και  όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική τους  κατάσταση.

Share This