Επιλογή Σελίδας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

H INTERSOS Hellas σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και στη συνέχεια με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων έχουν δρομολογήσει από τον Δεκέμβρη του 2021 την  δράση «Φαγητό για Όλους» με σκοπό την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Στόχος της δράσης «Φαγητό για Όλους» είναι να καλύψει την πρωταρχική ανάγκη των πιο ευάλωτων ομάδων των μεταναστών και προσφύγων που διαβιούν υπό επισφαλέις συνθήκες διαβίωσης στην Αθήνα, και να εξασφαλίσει την διατροφική επιβίωση τους.

 

Η επείγουσα ανάγκη για ολοκληρωμένη υποστήριξη υπογραμμίζεται από την έντονη αντίθεση μεταξύ των παροχών που είναι διαθέσιμες για τους Έλληνες πολίτες και τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ακόμη και εκείνοι που βρίσκονται επίσημα υπό διεθνή προστασία. Τα άτομα αυτά συχνά αδυνατούν ή δυσκολεύονται να αποκτήσουν άδειες διαμονής, γεγονός που εμποδίζει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στα κοινωνικά επιδόματα και επιδεινώνει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εύρεση στέγης. Η παντελής απουσία πολιτικών ένταξης, η οποία συνεπάγεται την απουσία στέγης, σίτισης, ιατρικής περίθαλψης και νομικής υποστήριξης συμβάλλουν στην αυξανόμενη απογοήτευση μεταξύ αυτών των ομάδων, οδηγώντας τους στο περιθώριο.

 

Η επιβίωση των ευάλωτων αυτών ομάδων του πληθυσμού επιβάλει την καθημερινή πρόσβαση τους σε βασικά αγαθά, όπως είναι το φαγητό.

Το έργο «Φαγητό για Όλους» προσβλέπει στην κάλυψη της πιο βασικής ανάγκης ενός ανθρώπου, την τροφή, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που τον χαρακτηρίζει. Η επισιτιστική ανασφάλεια είναι μια δυσμενής συνθήκη με πολλαπλές προεκτάσεις που κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βιώνει. Το έργο έχει καταφέρει να καλύψει επιτυχώς τις επείγουσες ανάγκες των ευάλωτων οικογενειών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, προσφέροντας υποστήριξη σε αυτούς που αποκλείονται από παροχές και κοινωνική βοήθεια, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση και παλεύουν με τον επικείμενο κίνδυνο της έλλειψης στέγης.

Η πρωτοβουλία «Φαγητό για Όλους» αποτελεί μέρος του προγράμματος Σίτισης για Μετανάστες/Πρόσφυγες του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων – GFR και της INTERSOS Hellas   στο πλαίσιο μιας κοινοτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πρόγραμμα της ηπειρωτικής χώρας, που υποστηρίζεται από το Stichting Vluchteling – SV (Ολλανδικό Ίδρυμα Προσφύγων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2167001596.

Share This