Επιλογή Σελίδας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το τμήμα προστασίας αποτελεί κομβικό τομέα της λειτουργίας της INTERSOS Hellas. Η δράση του τομέα προστασίας υιοθετεί μια προσέγγιση η οποία έχει στον πυρήνα της την ενδυνάμωση της κοινότητας.

Ενδεικτικά, περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης υποθέσεων (Case Management), παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και συνοδεία σε δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας.

Σχετικά δεδομένα προστασίας κατά το 2019

ατομικές συνεδρίες

άτομα είχαν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες

συνεδρίες διερμηνείας

συνεδρίες βελτίωσης κοινωνικών δεξιοτήτων

άτομα παρακολούθησαν συνεδρίες υποστήριξης της διαδικασίας ένταξης

Share This