Επιλογή Σελίδας

Η INTERSOS Hellas συνεργάζεται με την PRAKSIS για να διασφαλίσει ότι όλοι οι συνάνθρωποί μας που δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν έναντι της πανδημίας Covid-19.
Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία, τις σταθερές δομές σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη αλλά και τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες η συνεργασία της PRAKSIS και της Intersos Hellas προσβλέπει στον εμβολιασμό των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα-πρωτοβουλία της INTERSOS Hellas “Εμβόλια για όλους” που στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τον εμβολιασμό όλων μας, ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων, και συμβάλλει παράλληλα στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Share This