Μέχρι και σήμερα, στα πλαίσια του project HELIOS σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης IOMGreece, η INTERSOS Hellas διατηρεί την δυναμική της δράση και ενισχύει τις προσπάθειές της με στόχο τη στήριξη, την ένταξη και την αυτόνομη διαβίωση αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

H INTERSOS Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2016 με προγράμματα για πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή τη στιγμή, παρεμβαίνει στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Λέσβο.

Υποστηρίζει την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, έχοντας βοηθήσει μέχρι τον Οκτώβριο πάνω από 3000 δικαιούχους του προγράμματος Helios να βρουν ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα στο όνομά τους.

Οι ομάδες μας παρέχουν μεταξύ άλλων, υποστήριξη μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων και διερμηνείας:

  • Στον εντοπισμό διαθέσιμων διαμερισμάτων
  • Στη σύναψη του συμβολαίου και έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων
  • Στην επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη

Στο πλαίσιο υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν μηνιαία επιδότηση ενοικίου βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, ενώ έχουν οι ίδιοι την υποχρέωση κάλυψης όλων των σχετικών χρεώσεων.

Το πρόγραμμα #Helios παρέχει ακόμα μαθήματα ένταξης, στήριξη της απασχόλησης, παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης και ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Helios, επισκεφθείτε το site μας: www.intersos.gr, και στο site του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ): https://greece.iom.int/

Share This