Επιλογή Σελίδας

 

Οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη της INTERSOS Hellas, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ξεκίνησαν τη λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων κατά της Covid-19, στα Ανοικτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία του εμβολιασμού για την προστασία της υγεία τους αλλά και για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας.

Διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους, την τεχνογνωσία και την επιστημονική επάρκεια, οι 2 οργανώσεις διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στον εμβολιασμό για όλους, εν μέσω της νέας προσφυγικής κρίσης και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει το εθνικό σύστημα υγείας.

Η λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων στα Ανοικτά Πολυϊατρεία, αποτελεί για τους Γιατρούς του Κόσμου μια ακόμα δράση της ολιστικής αντιμετώπισης της πανδημίας από την έναρξή της, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα προστασίας και τον εμβολιασμό, αλλά και τη διάθεση προστατευτικού υλικού σε ευάλωτες ομάδες.

Ο προγραμματισμός του εμβολιασμού γίνεται έπειτα από επικοινωνία με τα Ανοικτά Πολϋιατρεία των Γιατρών του Κόσμου:
• Αθήνα: Σαπφούς 12, 105 53, T: 210.32.13.150
• Θεσσαλονίκη: Πτολεμαίων 29Α, 546 30, Τ: 2310.56.66.41

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα-πρωτοβουλία της INTERSOS Hellas “Εμβόλια για όλους” που στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τον εμβολιασμό όλων μας, ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων, και συμβάλλει παράλληλα στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.mdmgreece.gr & www.vaccinesforall.gr

Share This