Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη αξιολόγηση αναγκών που έγινε από τις ομάδες της INTERSOS στη Συρία, ανέδειξε ότι το 100% των ανθρώπων χρειάζονται είδη ατομικής υγιεινής ενώ το 71% δεν έχει πρόσβαση σε  βασικά αγαθά.

Σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία, συμπτώματα μετατραυματικού στρες εμφανίζονται ευρέως σε γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Παράλληλα εντοπίζονται τεράστιες και αυξανόμενες ανάγκες σε βασικά αγαθά. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασίες συχνά κάτω από το μηδέν, η περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, (που σε ορισμένες περιοχές δεν είναι διαθέσιμη για περισσότερο από μία ώρα την ημέρα) και η απουσία  θέρμανσης επιδεινώνουν την κατάσταση.Το 70% των ανθρώπων έχει άμεση ανάγκη για χειμερινά ρούχα, κουβέρτες και μαγειρικά σκεύη, ενώ υπάρχουν τεράστιες ανάγκες σε βασικά αγαθά.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σε μια χώρα όπου το σύστημα υγείας ήταν ήδη εξαιρετικά εύθραυστο μετά από δώδεκα χρόνια συγκρούσεων και ανθρωπιστικής κρίσης, το 87% δεν έχει πρόσβαση ή έχει σημαντικά περιορισμένη πρόσβαση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη ενώ το 75% εκφράζει την απόγνωσή  του για την έλλειψη βασικών φαρμάκων. Οι κατακερματισμένες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που επλήγη από επιδημία χολέρας. Το 100% των ανθρώπων ζητούν είδη ατομικής υγιεινής  και το 56% πρόσβαση σε  βασικές υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιπλέον, ο σεισμός επηρέασε σημαντικά την αγορά τροφίμων, επιφέροντας τεράστιες αυξήσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ σημαντικός αριθμός ανθρώπων αδυνατεί  να αγοράσει βασικά τρόφιμα, εξαιτίας του σοκ που υπέστη.

Από την επείγουσα βοήθεια στην ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων

Με τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι αυξανόμενες συνέπειες του σεισμού, η INTERSOS κλιμακώνει τη δράση της στην περιοχή. Πέρα από την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας  από τις  τέσσερεις κινητές ιατρικές μονάδες στην επαρχία της Hama και το νότιο Idlib, υιοθετεί ένα ολιστικό μοντέλο υποστήριξης. Προτεραιότητα αποτελούν οι απομακρυσμένες περιοχές, καθώς έχουν μικρότερη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προμήθεια και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, ατομικής υγιεινής και προστασίας από στο κρύο.

Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι οι ιατρικές μονάδες  στην περιοχή (κινητές και μη) μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες εφοδιάζονται με φάρμακα, αναλώσιμα και ιατρικό εξοπλισμού. Στόχος είναι επίσης η αντιμετώπιση της εκτεταμένης ψυχολογικής πίεσης με την άμεση παροχή  ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους έχουν πληγεί από τη φυσική καταστροφή.

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι μια κλιμακούμενη, έκτακτη ανάγκη, που προκλήθηκε από μια μεγάλης κλίμακας φυσική καταστροφή, και εξελίσσεται σε μια μακρoχρόνια κρίση, με σοβαρές συνέπειες στον πληγέντα πληθυσμό – δηλώνει ο Απόστολος Βείζης, Εκτελεστικός Διευθυντής της  INTERSOS Hellas – Πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα διασφαλίσουμε τη συνέχεια της ανθρωπιστικής υποστήριξης και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη, για να μην ξεχάσουμε τις ανάγκες του πληθυσμού μετά την πρώτη συναισθηματική αντίδραση. Πρέπει να επιμείνουμε. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε στην πρώτη γραμμή για να σώσουμε ζωές και να μετριάσουμε τον ανθρώπινο πόνο».

Share This