Επιλογή Σελίδας

Το «A Community-based Approach to an emergency response on the Mainland» είναι ένα έργο που στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών ΜΚΟ και των κοινοτήτων βάσης που υλοποιείται από την INTERSOS και την SV. Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που βιώνει ο ευάλωτος πληθυσμός. Με βάση αυτό, η INTERSOS υποστηρίζει κοινότητες βάσης και τοπικές ΜΚΟ που επιλέγονται σύμφωνα με το επίπεδο εμπλοκής τους στην κοινότητα και την αποδεδειγμένη ικανότητά τους να προσεγγίσουν την ομάδα-στόχο (Ασυνόδευτα Ανήλικα, με αυξημένη ευαλωτότητα ή που ζούν στο περιθώριο και παιδιά γενικότερα που χρήζουν προστασίας). Από τον Δεκέμβριο του 2021, το πρώτο υποέργο ξεκίνησε και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην έναρξη του δεύτερου υποέργου στο πλαίσιο μιας CBA (Community Based Approach). Το εν λόγω υποέργο θα υποστηρίξει ευάλωτα Ασυνόδευτα Ανήλικα που είτε ζουν στους δρόμους είτε σε επισφαλείς συνθήκες και δεν στεγάζονται στον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης (NERM).

Βασικές ημερομηνίες:

Όλοι οι υποψήφιοι θα αποστείλουν το πακέτο της αίτησης τους, στα Αγγλικά, μέσω του info@intersos.gr έως την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022, ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδας).

Αιτήματα για διευκρινίσεις μπορούν να υποβληθούν με e-mail στο info@intersos.gr έως τις 14 Ιουλίου 2022 το αργότερο.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της INTERSOS HELLAS (https://www.intersos.gr/) έως τις 18 Ιουλίου 2022.

Στις 28 Ιουλίου 2022, η επιλεχθείσα ΜΚΟ θα ειδοποιηθεί.

Την 1η Αυγούστου 2022, η επιλεχθείσα ΜΚΟ θα ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου. Η διάρκεια θα είναι (6) έξι μήνες, με μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί το 2023.

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα κοινοποιηθούν μέσω email σε όλους τους συμμετέχοντες – ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της επιλογής – στις αρχές Αυγούστου.

Συνημμένα Αρχεία:

Annex 1_Application_Form

Annex 2_Budget

Annex 3_Timeline

Checklist

Call for Proposals_INTERSOS 2022

Share This