Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Ένταξης Μικρής Κλίμακας

Πρόγραμμα Έντακης Μικρής Κλίμακας

Η INTERSOS Hellas, σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα που βασίζεται στον συνδυασμό γλωσσικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Το πρόγραμμα  πέρα από εντατικά μαθήματα Ελληνικών και επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους συμμετέχοντες με πολλαπλούς τρόπους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους, να γνωρίσουν την τοπική αγορά εργασίας, να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν νέες επαγγελματικές τεχνικές και δεξιότητες και να εργαστούν για την ένταξη τους στην τοπική κοινότητα.

Share This