Επιλογή Σελίδας
«Για Μία Ευρώπη που Πραγματικά Προστατεύει»

«Για Μία Ευρώπη που Πραγματικά Προστατεύει»

«Για Μία Ευρώπη που Πραγματικά Προστατεύει» για την Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Συνοριακού Ελέγχου ΠΕΡΙΛΗΨΗ | Μάιος του 2021 Εισαγωγή Το Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,...