Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλπου πραγματοποιεί το έργο “Κανένας Μόνος στην Πανδημία”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, προχωράει σε μία σημαντική συνεργασία με την INTERSOS Hellas, στηρίζοντας την εκστρατεία Εμβόλια για Όλους, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων και την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στον εμβολιασμό όλων των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Share This