Ετήσια Αναφορά Δράσης 2019

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2019

Μαθήματα Ελληνικών Για χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί προτεραιότητα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί το πρώτο βήμα για την ομαλή ενσωμάτωση και εργαλείο για την ανεξαρτησία. Η εκμάθηση της τοπικής...