Στο σχολείο μας δεν χωράει η βία και ο εκφοβισμός

Η 6η  Μαρτίου, έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως η Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Τι εμπεριέχει όμως «ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο» (school bullying) ως έννοια; Πρόκειται για ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα, κάνοντας συνεπώς την εμφάνιση του σε πολλές χώρες ανα τον κόσμο.  Αυτή η μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, που εμφανίζεται κυρίως στη στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, προκαλέι σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου όσο και  στη διαδικασία της μάθησης.

Η Intersos Hellas, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του φαινομένου, επιδιώκει συνεχώς την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων πρόληψης  με απότερο στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Η συμβουλευτική γονέων που παρέχεται στους ωφελούμενους της INTERSOS HELLAS, μέσω της δημιουργίας μικρών ομάδων γονέων.

Στόχοι μας:

 • Η καλλιέργεια και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των γονέων,
 • η ενδυνάμωση της συνεργασίας τους με το σχολείο,
 • ο εξοπλισμός της οικογένειας με στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων βίας και εκφοβισμού
 • Η καλλιέργεια της ικανότητας αναγνώρισης μιας σύνθετης παιδικής συμπεριφοράς – βίαιης ή επιθετικής.

Επιπλέον δράσεις: Η πραγματοποίηση εργαστηρίων για παιδιά σχολικής ηλικίας με θέμα:

«Τον προσδιορισμό της Επιθετικής Συμπεριφοράς  – Αντιμετώπιση της Βίας στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον»

Στόχοι:

 • Κατανόηση της έννοιας «επιθετική και βίαιη συμπεριφορά»
 • Κατανόηση του σχολικού κανονισμού σχετικά με τη βίαιη συμπεριφορά
 • Από ζητάμε βοήθεια όταν συμβεί κάποιο σχετικό περιστατικό – πού απευθυνόμαστε;

 

 

For one school where violence and bullying does not fit in …

The 6th of March has been established by the Ministry of Education as the National Day against School Violence and Bullying. The term “School bullying” is a juvenile delinquency that occurs in many countries around the world. School bullying, a form of aggressive behavior, occurs predominantly in school reality, with serious consequences for the child’s and adolescent’s psychosocial development and learning process.

Recognizing the importance of this phenomenon, Intersos Hellas continuously seeks to implement targeted prevention actions with the ultimate aim of tackling such phenomena.

The specific type of parental group counseling has as a main aim the provision of the necessary guidance, knowledge and tools parents need to be provided with in order to become more fully equipped to support their children.
Our Objectives:

 • To cultivate and encourage active parental involvement
 • To cultivate the ability to recognize complex childhood behavior – violent or aggressive
 • To strengthen their cooperation with the school
 • To specialize the family with strategies to deal with situations of violence

 

Further actions: Implementation of workshops for school children on:

“Determining Aggressive Behavior – Addressing Violence in the Educational Environment”

Our Objectives:

 • Have children to recognize aggressive and violent behavior
 • When it’s necessary to ask for help when a relative incident happened and from whom
 • Understand school rules and regulations in relation to violent behaviour

Recognize bullying and coping strategy

Share This