Επιλογή Σελίδας

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι απλώς μια έννοια, ισχύουν σε κάθε στιγμή της ζωής μας.
Από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, ο καθένας μας χωρίς εξαίρεση έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι κοινές μας αξίες, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ανεξαρτησία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλους, όλοι γεννιούνται ελεύθεροι.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο ανεξάρτητα από τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις και τον τρόπο ζωής.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για κάθε γωνιά του κόσμου μας.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένας κόσμος ελευθερίας και δικαιοσύνης,
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανάληψη δράσης.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι περισσότερο από λόγια.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η ανθρωπιά. Είναι η ανθρωπότητα.

 

Share This