Η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΜΚΕ είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας που προωθεί τις αξίες της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, την αμεροληψία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, την ποικιλομορφία και με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της μεγαλύτερης βοήθειας σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Αναφορά δράσης 2020

Η INTERSOS Hellas μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ συνέβαλε στην επίτευξη του στόχου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τη δημιουργία θέσεις υποδοχής μέσω διαμερισμάτων σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και της διαχείρισης της πρώην παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» στην Ζίτσα, Ιωαννίνων η οποία και χαρακτηρίστηκε ως νεότερο μνημείο.

Κατά τη διάρκεια του 2020, η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ, παρείχε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης στους αιτούντες άσυλο τους οποίους παράπεμπε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις διαμονής που διαμορφώθηκαν

Εκτός από την παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαμονής, οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζονταν από κοινωνικούς λειτουργούς/κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχολόγους και διερμηνείς που παρείχαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω των συνεδριών που διεξήχθησαν.

Επιπλέον, διευκολύνθηκε η πρόσβαση σε φορείς και υπηρεσίες που ήταν διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο (νοσοκομεία, ΔΕΚΟ, σχολεία, τράπεζες, εφορείες κλπ) διαμέσου των συνοδειών και παραπομπών. Διαμορφώθηκαν 2 κέντρα παροχής υπηρεσιών σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, αντίστοιχα, όπου πέραν των επισκεπτών που υποδέχθηκαν, φιλοξενήθηκαν και φορείς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και ο Ερυθρός Σταυρός για το παράλληλο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης αιτούντων ασύλου αλλά και συνεργαζόμενοι φορείς που παρείχαν νομικές και άλλες υπηρεσίες.

Η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ συνεισέφερε στην προσπάθεια των αιτούντων ασύλου και προσφύγων για ένταξη στην ελληνική κοινωνία μέσω της παροχής ταχύρρυθμων μαθημάτων ελληνικών σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων όπου συμμετείχαν 72 άτομα. Συμπληρωματικά, αναπτύχθηκε και μια δράση επαγγελματικής συμβουλευτικής στην οποία συμμετείχαν 442 ενήλικες διαμένοντες του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ συμμετέχει και στο πιλοτικό πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ/HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Το ΗΛΙΟΣ/HELIOS αποτελεί πρόγραμμα ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας (πρόσφυγές και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) στην ελληνική κοινωνία ώστε αφενός να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας, και αφετέρου να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα λειτουργεί και ως ένας εκ περιτροπής μηχανισμός στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης της Ελλάδας.

Έτσι, ενισχύεται η δυνατότητα αυτόνομης διαβίωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας διαμέσου της στήριξης επωφελούμενων για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’ όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης, αλλά και δικτύωση με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Η διεξαγωγή μαθημάτων ένταξης γίνεται σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης σε όλη τη Χώρα, για 6 μήνες με εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, επαγγελματικό και πολιτιστικό προσανατολισμό, καλλιέργεια δεξιοτήτων, ετοιμότητα για εργασία με τακτική αξιολόγηση της προόδου ένταξης τους ακόμη και μετά το πέρας του προγράμματος HELIOS/ΗΛΙΟΣ.

Η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ έχει επιλεχθεί ως συνεργαζόμενος φορέας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για την υλοποίηση της συνιστώσας του προγράμματος που αφορά στην υποστήριξη στέγασης με περιοχές κάλυψης την Ήπειρο και την Θεσσαλία καθώς και την υποστήριξη δικαιούχων του έργου που προέρχονται ή διαμένουν σε νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου μέσω παραπομπών του ΔΟΜ.

Ως εταίρος του ΔΟΜ η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ καλείται στο πλαίσιο του προγράμματος να εντοπίσει ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που ενδιαφέρονται να νοικιάσουν διαμερίσματα απευθείας στους δικαιούχους του προγράμματος και να κοινοποιήσει εγκαίρως στον ΔΟΜ τις λεπτομέρειες των διαμερισμάτων που εντοπίστηκαν στη Θεσσαλία και την Ήπειρο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το προσωπικό της ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ υποστηρίζει την αρχική εγγραφή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και προσφέρει ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με το κομμάτι των επιδοτήσεων ενοικίασης στους δικαιούχους του έργου καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος. Εν συνεχεία, εκτελούνται επιμελώς και έγκαιρα όλα τα αναγκαία βήματα συλλογής και επαλήθευσης των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων για την εκταμίευση των δόσεων της επιδότησης ενοικίου σε δικαιούχους βάσει των συμφωνημένων διαδικασιών του έργου που παρέχονται από τον ΔΟΜ. Επιπλέον, υποστηρίζει τους δικαιούχους στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες παραπομπές σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων.

Εντός του 2020, καθώς το πρόγραμμα HELIOS/ΉΛΙΟΣ συνεχίζεται και το 2021, έχουν πραγματοποιηθεί περί τα 1543 εργαστήρια και συνεδρίες, έχουν υποστηριχθεί 1415 δικαιούχοι διεθνούς προστασίας εκ των οποίων 1108 οι οποίοι και μεταφέρθηκαν σε διαμερίσματα. Στην αναφερόμενη περίοδο με την υποστήριξη της ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ συνήφθησαν 363 συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων.

Από τον Μάρτιο του 2020 και μέχρι το τέλος το έτους, οι Ελληνικές αρχές θέσπισαν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για τον έλεγχο της επιδημίας COVID-19 στην Ελλάδα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων μας, προβλέφθηκαν προσαρμογές στις λεπτομέρειες του προγράμματος για τη διευκόλυνση όλων των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών και προσλήψεων, διαχείρισης υποθέσεων προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Στο μέτρο του δυνατού, διευκολύνθηκε η απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους δικαιούχους διασφαλίζοντας παράλληλα ότι συνέχισαν να λαμβάνουν την απαιτούμενη βοήθεια για σοβαρά προβλήματα προστασίας και ιατρικής φύσης.

Η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ προχώρησε στην παροχή προστατευτικών μέσων στο προσωπικό της και στο διαμοιρασμό ειδών προστασίας και υγιεινής σε 1780 ανθρώπους. Τέλος, κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης της πανδημίας και της υποστήριξης των διαμενόντων στη δομή φιλοξενίας «Αγία Ελένη» η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ ήδη από την άνοιξη του 2020 προχώρησε στη διαμόρφωση κατάλληλα εξοπλισμένων χώρων εντός της δομής, συνολικής χωρητικότητας 15 ατόμων, για την εγκατάσταση προσφύγων και αιτούντων άσυλο τυχόν θετικά διαγνωσμένων στον ιό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη ετοιμότητα της δομής και του οργανισμού για την διαχείριση και αντιμετώπιση των επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων του ιού σε διαμένοντες της δομής φιλοξενίας «Αγία Ελένη» τον Σεπτέμβριο του 2020 η οποία και τέθηκε υπό περιορισμό όλο τον Σεπτέμβριο του 2020. Κατά το διάστημα αυτό διανεμήθηκαν 347 πακέτα ξηράς τροφής σε όλους τους διαμένοντες ενώ παρεχόταν με 3 γεύματα την ημέρα στους ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων της η Οργάνωση προχώρησε σε δυναμικές συνεργασίες με φορείς υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ είχε στενή συνεργασία τόσο με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές αλλά και τους εκπροσώπους των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και του Υπουργείου Υγείας.

Πέραν των ανωτέρω, το έργα που υλοποίησε και υλοποιεί η ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των πληττόμενων από την οικονομική κρίση τοπικών οικονομιών μέσω της ενοικίασης των διαμερισμάτων και του εξοπλισμού τους και της ανακατασκευής της παιδόπολης «Αγία Ελένη». Είναι αξιοσημείωτο δε, ότι συνεχίζεται να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του τοπικού προσωπικού για την παροχή των βασικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης που προβλέπουν τα έργα που υλοποιεί ο οργανισμός. Ενδεικτικά, για το 2020 έχουν απασχοληθεί άνω των 100 ατόμων που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε.

 

 

 

Share This