Επιλογή Σελίδας

Μαθήματα Ελληνικών

Για χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας αποτελεί επείγουσα ανάγκη. Η γλώσσα είναι το πρώτο βήμα προς μια ουσιαστική ένταξη και μια δεξιότητα ζωής που επιτρέπει την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία. Επιτρέπει στους ανθρώπους να ενταχθούν κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν στην τοπική ζωή.

Η INTERSOS Hellas, σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς, στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα υποστηρίζει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων υλοποιώντας εντατικά προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών για ενήλικους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α1 ή Α2.

80: Συμμετέχοντες 

300: Ώρες Εκπαίδευσης

Share This