Στα πλαίσια της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόσβαση στην Υγεία, «Health for All»της HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee, μίλησε ο γιατρός και Γενικός Διευθυντής της INTERSOS Greece – INTERSOS Ελλάδα, Απόστολος Βεΐζης.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Βεΐζης τοποθετήθηκε πάνω σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον τομέα της υγείας και τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας σε αυτή.

-Γιατί συχνά οι διάφορες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζονται σαν αόρατες;

-Πόσο προσιτό είναι το τρέχον σύστημα υγείας όσον αφορά τις ομάδες αυτές;

-Τί συμβαίνει με την έλλειψη διερμηνέων και διαμεσολαβητών στις υπηρεσίες υγείας;

-Τί συμβαίνει με τη διαχείριση προβλημάτων μετακίνησης, οικονομικής φύσεως, ή ακόμη με δυσκολίες που σχετίζονται με την γλώσσα;

Ο κύριος Βεΐζης απάντησε σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα, υπογραμμίζοντας ότι: «Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την πρόσβαση στην υγεία, πρέπει να τη δούμε σε πολλά επίπεδα. Πρόσβαση σημαίνει προσβασιμότητα, ποιότητα υπηρεσιών υγείας και αποδοχή. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σ’ αυτό το κομμάτι της πρόσβασης βρίσκουν διάφορα εμπόδια που έχουν να κάνουν με πολλά και διαφορετικά ζητήματα… Eπιπλέον, και εν όψει της πανδημίας εξακολουθεί να τίθεται μία σημαντική αναγκαιότητα. Να βάλουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την υγεία όχι μονό ως δικαίωμα αλλά και ως ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό ζήτημα που πρέπει να το διαχωρίσουμε από κατηγορίες ευάλωτων ομάδων πληθυσμών, από κατηγορίες νομικές κ.ά. Και η υγεία θα πρέπει να είναι ένα σημείο το οποίο οι κυβερνήσεις χρειάζεται να το ξεχωρίσουν και να το βλέπουν διαφορετικά από τα υπόλοιπα ζητήματα»..

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη συζήτηση εδώ: https://www.facebook.com/helmsic.gr/videos/221800989648960/

Share This