Επιλογή Σελίδας

Ως μέλος του προγράμματος #HELIOS, η INTERSOS Greece-INTERSOS Hellas σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (#IOMGreece), συμμετέχει σ’ ένα ξεχωριστό φωτογραφικό ταξίδι, την Έκθεση Φωτογραφίας «Εξερευνώντας τις πόλεις μας» / “Exploring Our Cities” που διοργανώνεται με την σύμπραξη 7 δήμων σε όλη την Ελλάδα και το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη.

Με την υποστήριξη του προγράμματος HELIOS και των τοπικών κοινωνιών, φωτογράφοι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ξεκίνησαν μία μοναδική καλλιτεχνική διαδρομή στις γειτονιές όπου ζουν, για να αναδείξουν ό,τι τους συναρπάζει, τους συγκινεί και τους ενώνει με σκοπό την προώθηση μίας γόνιμης αλληλεπίδρασης και καλών πρακτικών ένταξής τους σε τοπικό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME).

* Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ λειτουργεί με σκοπό την ένταξη αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία

* Για το εγχείρημα αυτό μπορείτε να μάθετε περισσότερα, εδώ:

https://www.exploringourcities.com/

https://fb.me/e/CIM1fYUQ

https://greece.iom.int/el/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios

 

Share This