Η INTERSOS Hellas είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας που προωθεί τις αξίες της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, την αμεροληψία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, την ποικιλομορφία και με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της μεγαλύτερης βοήθειας σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Και συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη!

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις δράσεις μας για το 2021!

INTERSOS Hellas Ετήσια Αναφορά για το 2021

Share This