Επιλογή Σελίδας

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες του χωρίς καμία απολύτως διάκριση με βάση τη φυλή ή άλλο χαρακτηριστικό. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων χωρίς διακρίσεις δεν παρέχεται μόνο από τα θεσμικά όργανα, αλλά αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών και βασικό χαρακτηριστικό της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρά τις προσπάθειες όλων των πλευρών, τα φαινόμενα όπως ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία είναι ορατά παντού και λαμβάνουν συχνά διαφορετικές μορφές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τα άτομα με αναπηρία αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα στον κόσμο, περίπου το 80% αυτών ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες και 98% δεν παρακολουθούν σχολείο.

Οι αυτόχθονες αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και το 15% των φτωχότερων μελών του.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), οι γυναίκες συνεχίζουν να εργάζονται περισσότερες ώρες την ημέρα σε σχέση με τους άνδρες, τόσο σε αμειβόμενη όσο και σε μη αμειβόμενη εργασία. Στις χώρες υψηλού και κατώτερου εισοδήματος, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες πραγματοποιούν τουλάχιστον δυόμισι φορές περισσότερες μη αμειβόμενες εργασίες νοικοκυριού και φροντίδας από τους άνδρες. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 77 τοις εκατό από αυτό που κερδίζουν οι άνδρες.

Η INTERSOS, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και με χρηματοδότηση από την ECHO, γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στον πολυχώρο Θυμωμένο Πορτρέτο στις 21,22 και 23 Μαρτίου.

 

Share This