Επιλογή Σελίδας

Για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Οι Γιατροί του Κόσμου ενώνουν τις δυνάμεις τους με την INTERSOS Hellas και τις μεταναστευτικές κοινότητες στην Ελλάδα για τη διασφάλιση εμβολιαστικής κάλυψης για τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά. Οι 2 οργανώσεις διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους, την τεχνογνωσία και την επιστημονική επάρκεια, ώστε οι χιλιάδες των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να είναι προστατευμένοι έναντι της πανδημίας #Covid19.

Ξεκινώντας από τη χαρτογράφηση των αναγκών του πληθυσμού τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στις αγροτικές περιοχές, διευρύνουν τις υπηρεσίες των Ανοικτών Πολυϊατρείων, αξιοποιούν τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, κινητοποιούν τους εθελοντές τους και εξειδικεύουν στην άμεση εμβολιαστική κάλυψη αυτών των ευάλωτων ατόμων. Η συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας με την Intersos Hellas ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Κοινωνίας των Πολιτών που ξεκίνησε από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας το 2021 για διαθέσιμα εμβόλια για όλους.

Share This