Σχετικά με εμάς

Η INTERSOS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το Μάρτιο του 2016 με στόχο την παροχή ολιστικών, μακροχρόνιων και διαρκών λύσεων ως απάντηση στη μεταναστευτική κρίση.

Η INTERSOS Hellas δραστηριοποιείται στις πόλεις των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας στους ωφελούμενους μιας σειρά υπηρεσιών:

  • Διαχείριση 1.300 καταλυμάτων
  • Προστασία, Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
  • Πιλοτικές πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης και διαπολιτισμικού διαλόγου
  • Πρωτοβουλίες προώθησης της ειρηνικής συνύπαρξης

Το έργο της INTERSOS στην Ελλάδα υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.