Διαχείριση Προγράμματος Στέγασης

Διαχείριση Προγράμματος Στέγασης

Η ομάδα της INTERSOS διαχειρίζεται 1.300 θέσεις φιλοξενίας, υποστηρίζοντας τους ενοίκους στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, διασφαλίζοντας την εξοικείωσή τους με το νέο περιβάλλον, τις υπηρεσίες και την κοινότητα που τους φιλοξενεί.

 

Δομή Φιλοξενίας «Αγία Ελένη»

Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του συγκροτήματος της  Αγίας Ελένης από την Ύπατη Αρμοστεία το ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η INTERSOS υποστήριξε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ) στη διαχείριση του χώρου και το συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η INTERSOS παρέχει ολιστικές λύσεις βοήθειας και προστασίας στους δικαιούχους που φιλοξενούνται στη δομή, εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης  οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να ανακάμψουν από τυχόν τραυματικές εμπειρίες.

Παρέχονται επίσης, έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των εργασιών συντήρησης της υποδομής και διασφάλισης των ιστορικών χαρακτηριστικών των κτηρίων.

Η Αγία Ελένη, ως μέρος του προγράμματος  «ΕΣΤΙΑ», λαμβάνει τις παραπομπές από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η INTERSOS επιβλέπει τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων, παρακολουθεί την παροχή υπηρεσιών από άλλους παρόχους και υποστηρίζει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τον τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών  που διέπουν τη Δομή.

Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία με τις κοινότητες, και την εφαρμογή ουσιαστικών μηχανισμών συμμετοχής των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

 

Πρόγραμμα Στέγασης

H INTERSOS κατά το 2017 παρείχε 260 θέσεις φιλοξενίας, ενώ σήμερα περισσότερες από 800. Η διαχείριση των διαμερισμάτων αποτελεί μέρος του Προγράμματος ESTIA το οποίο υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oι θέσεις φιλοξενίας οργανώνονται σε συγκροτήματα κατοικιών ή και μεμονωμένα διαμερίσματα στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη. Η πλειονότητα των ατόμων που φιλοξενούνται έχουν συγκεκριμένες ανάγκες που απαιτούν παρακολούθηση, μέχρι τη μετάβασή τους σε καθεστώς ανεξάρτητης διαβίωσης.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η προσπάθεια διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και αποτελεσματικών λύσεων προστασίας.  Η παροχή ολιστικής βοήθειας, που αποτελεί σε αυτή την περίπτωση προτεραιότητά μας, περιλαμβάνει τη διαχείριση υποθέσεων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η ομάδα που υποστηρίζει το πρόγραμμα στέγασης παρέχει συνοδεία σε διάφορες υπηρεσίες με στόχο την εξοικείωση των ωφελούμενων με το νέο περιβάλλον και τη μετάβασή τους σε καθεστώς ανεξάρτητης διαβίωσης.